Policy för personuppgifter - Webbplats med webbshop (B2C)

Hos Skovhuus knit A / S (“vi / vår”) prioriterar vi datasäkerhet och konfidentialitet. Denna personuppgiftspolicy innehåller tydliga riktlinjer för Skovhuus Strik A/S’s sätt att behandla dina personuppgifter. Följande förklarar hur vi använder den personliga informationen som du lämnar och / eller tillhandahåller när du besöker vår webbplats, liksom när du använder de olika tjänsterna på vår webbplats. Personuppgiftspolicyn kan ändras utan föregående meddelande, och den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats.

 

____________________________________________

1. Uppgiftsansvarig och kontaktinformation

Denna webbplats drivs och ägs av:

 • Skovhuus strik A / S
 • Industrivej syd 15, BIRK, HERNING 7400
 • +45 9711 6733
 • [email protected]
 • CVR: 87951111

 

2. Indsamling af personoplysninger, formål og retsgrundlag for behandling

När du använder vår webbplats och / eller tjänster samlas personlig information om dig. Den personliga informationen vi samlar in kan till exempel innehålla ditt namn, din e-postadress, din hemadress, ditt telefonnummer och liknande identifieringsinformation, information om ett online-köp och om din navigering på webbplatsen.

 

Insamling samt syfte och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter sker i ett eller flera av följande fall:

 

 • När du köper varor online på www.skovhuus-strik.dk. Syftet med insamlingen är genomförandet av din beställning i vår webbshop, samt efterlevnad av annan lagstiftning, t.ex. bokföring och bokföring, och den rättsliga grunden är artikel 6.1 i personuppgiftsförordningen. 1, litra b och c.

 

 • När du registrerar dig för Skovhuus nyhetsbrev. Syftet med insamlingen är att skicka nyheter och den rättsliga grunden är artikel 6.1 i personuppgiftsförordningen. 1, litra a.

 

Vi påpekar att användningen av din personliga information för inlämnande av marknadsföringsmaterial endast sker om du tidigare har gett ditt uttryckliga samtycke, såvida inte lagen tillåter oss att kontakta dig utan att du först ger ditt samtycke.

Skovhuus strik A / S håller statistik över vilka områden på webbplatsen våra användare besöker och vilka produkter som är användarnas favoriter. Dessa uppgifter innehåller inte personlig information. Med hjälp av de insamlade uppgifterna får man kunskap om användarnas användning av webbplatsen. Denna information används för att förbättra webbplatsen. Å andra sidan använder vi information om alla våra användares navigering för att förstå hur våra användare som helhet använder www.skovhuus-strik.dk, och på den grunden försöker vi göra webbplatsen bättre. Dessutom samlar vi in ??information om vilka produkter våra användare som grupp föredrar. Denna information används också för att förbättra webbplatsen. Vi säljer inte eller på annat sätt förmedlar information om vår användares användning och navigering på vår webbplats. Vi säljer inte din köpinformation till tredje part.

 

3. Utlämnande till andra registeransvariga

I princip kommer din personliga information inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd. Information för användning vid leverans av varor överförs till det fraktföretag (och deras partners) som används av Skovhuus strik A / S.

Vidare kan det under vissa omständigheter och i enlighet med lagen vara nödvändigt att vidarebefordra information till offentliga myndigheter eller polisen. Till exempel kan information vidarebefordras till polisen vid misstänkt kreditkortsbedrägeri.

I händelse av omstrukturering eller försäljning, helt eller delvis, av företaget, kommer all överföring i sådant samband att ske i enlighet med gällande lagstiftning vid varje given tidpunkt för behandling av personuppgifter. 

 

4. Utlämnande till databehandlare

 Dine oplysninger overlades til Skovhuus strik A/S samarbejdspartnere, som leverer ydelser på vores vegne, fx i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og drift af hjemmeside, samt lagerlogistik. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på Skovhuus A/S vegne og i overenstemmelse med vores instruks.

 

Din personliga information lämnas till:

  • Easyday
  • EG

5. Radering av personuppgifter

Vi tar bort din personliga information när vi inte längre behöver behandla den för att uppfylla ett eller flera av de syften som anges ovan i avsnittet 3. Informationen kan dock behandlas och lagras längre i anonymiserad form.

Din inköpshistorik kommer att sparas i upp till 3 år efter utgången av det kalenderår då köpet slutfördes. Bokföringsmaterial lagras i fem år från slutet av det kalenderår då köpet slutfördes.

Genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrev kommer du att avsluta prenumerationen omedelbart, men dokumentation för ursprungligen gett samtycke lagras i två år.

 

6. Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Du kan läsa mer om användningen av kakor i vår cookiepolicy, som du hittar här: Cookiepolicy

 

7. Säkerhet

Vi har genomfört säkerhetsåtgärder för att säkerställa att våra interna rutiner lever upp till våra höga säkerhetspolitiska standarder. Vi strävar därför efter att skydda kvaliteten och integriteten på din personliga information på bästa möjliga sätt. 

8. Dine rettigheder

Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av information om dig. Kontakta oss om du vill använda dina rättigheter.

Rätt att se information (rätt till åtkomst)

Du har rätt att få tillgång till den information vi behandlar om dig, samt ett antal ytterligare information.

Rätt till rättelse (korrigering)

Du har rätt att korrigera felaktig information om dig själv.

Rätt att radera

I speciella fall har du rätt att få information om dig raderad innan tiden för vår allmänna radering sker.

Rätt till begränsning av behandlingen

I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Om du har rätt att begränsa behandlingen kan vi i framtiden endast behandla informationen - förutom lagring - med ditt samtycke, eller i syfte att upprätta, verkställa eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda en person eller viktiga allmänna intressen .

Rätt att invända

I vissa fall har du rätt att invända mot vår eller lagliga behandling av dina personuppgifter. Du kan också invända mot behandlingen av din information för direktmarknadsföring.

Rätt att överföra information (dataportabilitet)

I vissa fall har du rätt att få din personliga information i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och att denna personliga information överförs från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i den danska dataskyddsstyrelsens guide till de registrerades rättigheter, som du hittar på www.datatilsynet.dk.

 

9. återkalla ditt samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Vi raderar sedan din information såvida vi inte kan fortsätta behandlingen av andra skäl. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss på [email protected] eller +45 9711 6733 

 

10. Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller till integrerade webbplatser. Vi ansvarar inte för innehållet på andra företags webbplatser eller deras praxis när det gäller insamling av personlig information. När du besöker andra webbplatser uppmanas du att läsa ägarens integritetspolicy samt andra relevanta policyer.

 

11. Uppdatera, ändra eller ta bort personlig information

Om du vill att vi ska uppdatera, ändra eller ta bort personlig information som vi har registrerat om dig, vill komma åt den personliga information som behandlas om dig, eller om du har frågor om ovanstående riktlinjer, kan du kontakta oss på shop @ skovhuus- strik.dk eller +45 9711 6733.

Du kan också skriva till oss på följande adress:

 • Industrivej syd 15, BIRK, HERNING 7400

12. Klaga

Om du vill klaga på behandlingen av din personliga information kan du kontakta oss via e-post, telefon eller brev enligt pkt. 13 ovan. Du kan också kontakta den danska dataskyddsmyndigheten. Se kontaktinformation på www.datatilsynet.dk

Ditt varor har lagts till i kundvagnen

You are ordering more than we have in stock. The quantity have been adjusted